W dniu 2 grudnia 2011 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie odbyła się mikołajowa impreza, na którą przybyło w dwóch turach aż 900 dzieci z terenu gminy Szemud. Milusińskich na imprezę tradycyjnie zaprosiło Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, a dowóz zapewnił Wójt Gminy Szemud.
Dzieci ubrane w różnobarwne stroje, powitał i do wspólnej zabawy zaprosił pan Bogusław Napieralski – dyrektor GCK,SiR w Szemudzie. Z kolei dobrej zabawy i miłego spotkania ze Świętym Mikołajem życzyła pani Alicja Szarafin-Grządkowska – kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Szemud.
Na początku imprezy zostały wręczone nagrody laureatom „Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych”. Między innymi Alfons Miłosz – członek Rady Naczelnej ZK-P i Eugeniusz Walkusz – prezes Z/O Szemud wręczyli Nagrodę Specjalną Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (publikację „Pana Tadeusza” w języku kaszubskim) Karinie Józefczyk – instruktorowi Amatorskiego Zespołu Teatralnego z Łebieńskiej Huty, za przedstawienie pt. „Legenda o Darmoce”.
W oczekiwaniu na przybycie Św. Mikołaja, aktorzy scen wrocławskich przedstawili spektakl pt. „Opowieści z Zielonego Wzgórza”. Bogaty program artystyczny w wykonaniu w/w aktorów przyciągał uwagę dzieci. Po spektaklu rozpoczęły się konkursy z nagrodami. Po dwóch godzinach zabawy przybył oczekiwany przez dzieci – Święty Mikołaj. Następnie Św. Mikołaj pozdrowił zebranych i wspólnie z panem Zbigniewem Engelbrecht – Wójtem Gminy Szemud obdarowali wszystkie dzieci świątecznymi paczkami. Należy podkreślić, że tak ogromną liczbę paczek (o wartości 10 zł każda), przygotowali pracownicy GCK,SiR w Szemudzie.
Organizatorom imprezy pomagała grupa wolontariuszy pod kierunkiem pani Ireny Piastowskiej. Wolontariusze podczas imprezy z dużym zaangażowaniem opiekowali się poszczególnymi klasami oraz częstowali dzieci słodyczami. Za tą pomoc bardzo dziękujemy.
Szczególne dziękujemy Wójtowi Gminy Szemud za wsparcie naszej inicjatywy, artystom – uczestnikom „Powiatowo-Gminnych Plenerów Malarskich”, którzy przekazali swoje obrazy na sprzedaż w celu wsparcia organizacji „mikołajek” oraz drogim sponsorom za pomoc przy organizacji imprezy. Listę mikołajowych sponsorów publikujemy obok artykułu.
Radość i uśmiech na twarzy każdego dziecka jest najlepszą nagrodą dla organizatorów i sponsorów imprezy. Mamy nadzieję, że pomimo kryzysu za rok znów spotkamy się ze Świętym Mikołajem w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie.

Leszek Walkowiak

Galeria