Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” zaprasza do udziału w rajdzie Nordic Walking, który odbędzie się w sobotę 7 grudnia 2013 r. w Bolszewie. Szczegóły imprezy zawarto w poniższym załączniku.Danuta Nolbrzak-Hejmowska – Prezes LGD

Załączniki