W sobotę 6.12. w hali w Bojanie odbył się turniej piłki siatkowej strażaków o puchar wójta gminy Szemud.
W turnieju wzięły udział Ochotnicze Straże Pożarne z: Bojana, Częstkowa, Kielna i Przetoczyna.
Turniej rozegrano systemem każdy z każdym.
Mecze były zacięte, ale toczyły się w sportowej atmosferze i na dobrym poziomie.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1 miejsce OSP Przetoczyno
2 miejsce OSP Częstkowo
3 miejsce OSP Bojano
4 miejsce OSP Kielno
Nagrody ufundował wójt gminy Szemud.
Organizatorem turnieju byli: OSP Bojano i hala w Bojanie

Galeria

Załączniki