Gmina Szemud uzyskała od Prezesa Rady Ministrów z rezerwy rządowej kwotę 1 mln zł na dofinansowanie rozbudowy szkoły w Kielnie.