Zakres:

 • Długość przebudowanej drogi 255,00 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 6m i 5,5 m (w tym 100 m – 6,00 m. + 135 m. – 5,5 m + 20 m. nakładki na istniejącym asfalcie).
  – zjazdy i skrzyżowania – 42 m2
  – krawężniki betonowe – 6 m
  – ścieki z prefabrykatów betonowych 295 m
  – pionowe znaki drogowe – 2 szt.
  – pionowe znaki drogowe – U1a – 8 szt.
  – pobocza – 2x 1,0 m
 • termin wykonania do 09.06.2019 r.

Stan realizacji

W dniu 11.03.2019 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 420.299,61 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria