Zakres

Zadanie dotyczy modernizacji drogi na odcinku 1265,00 m, w tym cięcie oraz rozebranie nawierzchni bitumicznych ok. 759 m2. z terminem wykonania do 23.08.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 15.04.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 327729,58 zł brutto

Galeria