Zakres

 • Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 200,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 3,00 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.
 • Konstrukcja nawierzchni składa sie z następujących warstw:
  – warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 15 cm, po zagęszczeniu,
  – nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu,
  – nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 3 cm, po zagęszczeniu.
  – pobocza do 2 x 0,5 m,
  – czyszczenie przepustu drogowego.
 • termin wykonania do 14.11.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 15.10.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 54.484,33 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

Asfalt Zęblewo Asfalt Zęblewo2 Asfalt Zęblewo2 (2) Asfalt Zęblewo2 (3) Asfalt Zęblewo2 (5) Asfalt Zęblewo (1)