Zakres

  • roboty nawierzchniowe odcinek 1.840,00  m o szer. 4 m. – 10262 szt. płyt
  • roboty ziemne;
  • korytowanie podłoża;
  • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 92
  • znaki drogowe – 6 szt.
  • krawężniki betonowe – 220m
  • rów odwadniający
  • ścieki z prefabrykatów betonowych – 85 m
  • termin wykonania do 10.01.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 01.12.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 174.454,00 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-204