Zakres

  • roboty nawierzchniowe – z kostki brukowej o grubości 8 cm – 540,00 m2
  • elementy ulic – krawężniki betonowe – 278,00 m
  • pozostałe elementy – słupki do znaków drogowych wraz z tablicami – 2 szt
  • sieć wodociągowa wykonać z rur PE100, SDR17 Dz 90 – 55 mm
  • kan. Deszczowa rury kielichowe 300 mm – 103,5 m; rury kielichowe 200 mm – 28,00 m
  • kan. sanitarna rury kielichowe 200 mm – 55 m
  • termin wykonania do 15.12.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 15.11.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 146042,88 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-192rys-190rys-191cam00237cam00148