Zakres

Zakres inwestycji obejmował nawierzchni drogowej z kostki betonowej na odcinku ok. 150 mb. w tym m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę, roboty wykończeniowe, kanalizację deszczową oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 22.08.2014r. Roboty odebrano protokolarnie.

Galeria