Zakres

Zadanie dotyczy wykonania warstwy ścieralnej oraz wiążącej z betonu asfaltowego grubości odpowiednio 4cm i 5 cm – 232 m2;
– kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8cm – zjazdy: 41m2
– chodnik z kostki betonowej koloru szarego 6cm – 165m2
– oznakowanie poziome
– oznakowanie pionowe
z terminem wykonania do 02.10.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 03.08.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 93.561,86 zł brutto

Galeria

Strażacka (9)Strażacka (4) Strażacka (2) Strażacka (3)