Zakres

  •  przebudowano drogę na odcinku 100,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m.
  • wykonano warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
  • ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 4 cm,
  • ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4 cm,
  • przestawiono słup
  • ustawiono oporniki betonowe – ok. 24 m
  • wykonano pobocza do 2 x 0,5 m,
  • ustawiono pionowe znaki drogowe – 7 szt.
  • termin wykonania do 09.09.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 11.07.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 45.305,00 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-558 rys-585rys-615rys-917rys-001-47rys-919