Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o powierzchni 199,5 m2, nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8 cm o powierzchni ok. 24,75 m2 oraz budowa studni rewizyjnej wraz ze studzienkami ściekowymi betonowymi.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 07.09.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 20.11.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria