Zakres:

 • Przebudowano drogę na odcinku 300,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw:
  – warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,
  – nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych    warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 4 cm,
  – nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4 cm,
  – zjazdy i skrzyżowania technologia j.w. – 90 m2
  – pobocza do 2 x 0,5 m,
 •  termin wykonania do 14.05.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 04.04.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 133.016,92 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria