Zakres

Modernizacja ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie na odcinku 170 mb i szer. 4 m. Zadanie inwestycyjne obejmuje: a) roboty przygotowawcze, b) podbudowy, c) nawierzchnie, d) zjazdy i skrzyżowania, e) odwodnienie korpusu drogowego – przepusty rurowe, f) pobocze, g)geodezja powykonawcza.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 25.02.2014r. Planowany termin realizacji inwestycji to 30.06.2014r.

Źródła dofinansowania

Brak