W dniach 20 i 22 kwietnia w WOK w Kielnie i Łebnie odbył się konkurs „Muzykowanie z
gitarą”, kierowany do uczestników zajęć „Koła gitarowego”. Ocenie podlegał śpiew, stopień zaawansowania
gry na instrumencie, muzykalność oraz dobór utworu.
Komisja w składzie: Adela Wenzel, Angelika Wrzeszczyńska, Edyta Malotka oraz Karina Treder,
oceniła występy następująco:
WOK Kielno:
I miejsce – Magdalena Wodniczak
II miejsce – Anna Pustelnik i Julia Naczk
(ex aequo)
III miejsce – Patryk Dampc i Joanna Wodniczak
(ex aequo)
Wyróżnienie: Kornelia Krampa, Katarzyna Tarczyńska i Michał
Dampc
WOK Łebno:
I miejsce – Gruba Martyna
II miejsce – Karolina Haza i Dominika Lange
(ex aequo)
III miejsce – Aleksandra Sokół
Wyróżnienie: Patrycja Bergman i Dominika Bojka
Młodzi muzycy prezentowali polskie piosenki poetyckie, rockowe, turystyczne, dziecięce, jak i fragmenty
różnych innych utworów. Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy dobrego poziomu muzycznego oraz
włożonego wysiłku i pracy w przygotowanie występu, co było bardzo widoczne.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone tego samego dnia, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w
czerwcu na „Podsumowaniu pracy Koła plastycznego i Koła gitarowego za rok kulturalny 2014/2015”.

Karina Treder

Galeria

Załączniki