Wójt Gminy Szemud ogłasza VII edycje Programu utwardzania dróg gminnych płytami yomb, który realizowany będzie w 2020 roku.

Wnioski z deklaracją przystąpienia do programu można składać do 31 grudnia 2019 roku w kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie. W 2020 roku wartość wykonania prac drogowych (wysokość darowizny) szacuje się na kwotę 32 zł za 1 płytę yomb – dana wartość stanowi szacunkową wycenę potrzebą do oszacowanie wysokości darowizny i może ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu. Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku o przystąpienie do programu oraz druki niezbędne od zawarcia umowy – pełnomocnictwo oraz imienny wykaz darczyńców. Wnioski przyjmowane do realizacji będą do czasu wyczerpania dostępnych płyt yomb zakupionych przez Gminę Szemud.

Szczegóły oraz niezbędne formularze zamieszczamy poniżej.

Treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy do Programu

Zał. nr 1 – Pełnomocnictwo

Zał. nr 2 – Wykaz imienny

Janusz Balandowski