Wójt Gminy Szemud ogłasza VI edycje Programu Utwardzania Dróg Gminnych Płytami Yomb, która realizowana będzie w 2019 roku. Program zakłada współpracę zainteresowanych Mieszkańców oraz Gminy Szemud w realizowaniu inwestycji drogowych polegających na utwardzaniu nawierzchni dróg płytami yomb. Współpraca obejmuję współudział finansowy mieszkańców w inwestycji obejmujący sfinansowanie kosztu ułożenia płyt (robocizna). Gmina Szemud zapewnia zakup i dostawę płyt oraz przeprowadzenie całości procesu inwestycyjnego (sporządzenie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie procedur przetargowych oraz nadzór nad realizacją inwestycji). Przekazanie środków zebranych przez Komitety Mieszkańców odbywa się w formie umów darowizny z poleceniem (zgodnie z art. 893 KC), a po wprowadzeniu darowizn do budżetu Gminy Szemud inwestycje realizowane są przez Urząd Gminy w trybie przetargowym. Program adresowany jest do wszystkich zainteresowanych utwardzeniem drogi, którzy do programu mogą przystąpić indywidualnie lub w ramach tzw. komitetu społecznego. W ramach programu możliwe jest wyłącznie utwardzenie dróg stanowiących w całości własność Gminy Szemud – z uwagi na udział środków publicznych nie jest możliwe utwardzanie ciągów i dróg prywatnych.

Wnioski z deklaracją przystąpienia do programu można składać do 30 listopada 2018 roku w kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie. W 2019 roku wartość wykonania prac drogowych (wysokość darowizny) szacuje się na kwotę 32 zł za 1 płytę yomb – dana wartość stanowi szacunkową wycenę potrzebą do oszacowanie wysokości darowizny i może ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu. Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku o przystąpienie do programu oraz druki niezbędne od zawarcia umowy – pełnomocnictwo oraz imienny wykaz darczyńców.

Szacowany harmonogram VI edycji Programu:
1) termin składania wniosków – do 30 listopada 2018 roku
2) ocena formalna wniosków – do 15 grudnia 2018 roku
3) zawarcie umów darowizny z poleceniem – do 15 stycznia 2019 roku
4) termin wpłat darowizn – do 31 marca 2019 roku
5) realizacja inwestycji – do końca 2019 roku

Szczegółowe informacje uzyskać można bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13 Szemud, bud. „A” pokój nr 13), kontakt:
tel. (58) 676-44-34 – Janusz Balandowski
e-mail: j.balandowski@szemud.pl

Wniosek

Pełnomocnictwo

Imienny wykaz darczyńców

Janusz Balandowski