Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach tzw. małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Limit dostępnych środków: 198 965,00 zł
Termin składania wniosków: 03.10.2011 r. – 02.11..2011 r.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” w Przetoczynie, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.
Szczegółowe informacje na stronie [url=www.kaszubskadroga.pl] www.kaszubskadroga.pl
[/url]

Załączniki