W dniu 13 listopada br. Wójt Gminy Szemud uhonorował Tytusa Butowskiego i Dominika Korbolewskiego, mieszkańców Gminy Szemud za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu, przyznając nagrodę w oparciu o postanowienia uchwały Nr XLIX/412/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia Funduszu Nagród Wójta Gminy Szemud i załącznika do wyżej wymienionej uchwały, stanowiącego Regulamin Nagród Wójta Gminy Szemud.

Galeria