W związku z dużym zainteresowaniem wdrażaną gospodarką odpadami prezentujemy najczęściej zadawane pytania w tym zakresie.Gdzie można kupić pojemnik na śmieci?

Pojemniki można zakupić od firm zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych np. ZUK Wejherowo, AGORA; lub w sklepach typu: Castorama, OBI itp.Co to są odpady zmieszane?

Odpady zmieszane stanowią pozostałość po wydzieleniu z masy śmieci odpadów zbieranych w sposób selektywny (np. popiół, zużyte pieluchy typu pampers, obierki, pozostałości z obiadu).Dlaczego w firmie ZUK Wejherowo nikt nie odbiera telefonów?

Pytanie przekazano do Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie z prośba o interwencję.Kiedy i na jakie konto Gminy należy płacić pieniądze za śmieci?

Pierwszą płatność należy uregulować do 15 sierpnia 2013. Dokładna informacja z kwotą oraz numerem konta zostanie przesłana do końca lipca.Dlaczego ZUK Wejherowo nie dostarczył odpowiednich worków na segregację odpadów komunalnych?

Firma ZUK tłumaczy zaistniałą sytuację brakiem dostatecznej ilości worków na segregację i dlatego przekazuje worki innych kolorów z prośbą o podział ich na poszczególne selekty.Czy do odpadów zmieszanych można wrzucać „pampersy”?

Tak.Dlaczego pomimo ustalonego harmonogramu odbioru odpadów firma ZUK nie odebrała odpadów i nie dostarczyła worków na odpady selektywne?

Firma ZUK za zaistniałą sytuację przeprasza i prosi o wyrozumiałość. Wszystkie zgłaszane do Urzędu uwagi i skargi są na bieżąco przekazywane do firmy i firma na bieżąco reaguje wysyłając w teren swoich pracowników.Dlaczego śmieci segregowane tak rzadko są odbierane?

Częstotliwość odbioru odpadów selektywnych została ustalona w porozumieniu z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Wejherowie.Dlaczego ZUK Wejherowo nie utworzył infolinii aby zgłaszać problemy?

To pytanie zostało przekazane do Prezesa firmy ZUK w Wejherowie.Czy są zniżki dla kombatantów, dzieci z upośledzeniem umysłowym i fizycznym?

Rada Gminy Szemud przewidziała ulgi tylko dla rodzin wielodzietnych w przypadku segregacji odpadów komunalnych. Ulga przysługuje na trzecie i kolejne dziecko do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.Czy ZUK Wejherowo sprzedaje pojemniki?

Z informacji otrzymanej od firmy ZUK wynika, że istnieje taka możliwość.