Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie ogłasza konkurs ofert na najem lokalu
użytkowego o powierzchni 117 m2 przeznaczonego na działalność gastronomiczną, mieszczącego się na I p. w
budynku hali widowiskowo – sportowej przy ul. Szkolnej 4 a w Szemudzie.
Lokal jest wyposażony w ladę barową, regały, stoły i krzesła. Kuchnia wyposażona jest w kuchenkę
elektryczną i zlewozmywak. Na terenie lokalu znajduje się WC. Umowa zostanie zawarta na okres
1 roku z możliwością przedłużenia. O wyborze najemcy decydować będzie najkorzystniejsza oferta zarówno co
do ceny najmu jak i sposobu funkcjonowania lokalu. Opłata czynszu nie zawiera opłat z tytułu
zużycia ciepłej i zimnej wody , energii elektrycznej, ścieków i śmieci.
Oferty należy składać na druku ( załącznik nr 1 ) w zamkniętej kopercie z adnotacją „Najem lokalu
użytkowego” do dnia 11 grudnia 2015 r. do godz. 15.00 w biurze GCK,SiR w Szemudzie ul. Szkolna 4a, 84-217
Szemud. Decyzja o wyborze najemcy nastąpi w dniu 15 grudnia 2015 r.

Załączniki