Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o
powierzchni 117 m2 przeznaczonego na działalność gastronomiczną, mieszczącego się na I p. w budynku hali
widowiskowo – sportowej przy ul. Szkolnej 4 a w Szemudzie. Tel. 693 855 156 lub 58 676 12 95.