W dniu 14 lipca 2009r. w Warszawie w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie Komitetu Opiniującego Plan Inwestycyjny (KOPI) w sprawie najnowszej wersji Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego budowy drogi ekspresowej S-6. W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele zainteresowanych samorządów, w tym władze gminy Szemud.

Będącą w naszym posiadaniu, a przekazaną nam w takim kształcie przez GDDKiA nową wersję STEŚ zamieszczamy poniżej.

W związku z naszymi licznymi zastrzeżeniami do tego dokumentu przedłożyliśmy Przewodniczącemu KOPI Panu Tomaszowi Rudnickiemu pismo, którego treść zamieszczamy poniżej.

Załączniki