Na stronie www.trasakaszubska.pl w zakładce „Mapy” umieszczono plany orientacyjne dla zadania 1, 2, 3 i 4 w skali 1:10 000 – aktualizacja z dnia 08.02.2016r. Przypominam, że zadanie 3 i 4 dotyczy terenu Gminy Szemud.
Plany powyższe przedstawiają przebieg trasy S6 po uwzględnionych uwagach, które składane były do 10.12.2015r.
Link do ww. informacji: http://trasakaszubska.pl/?page_id=7

Karolina Naronowicz