W dniu 27 lutego 2014r. Rada Gminy Szemud podjęła uchwały regulujące kwestię gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Uchwały te zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województywa Pomorskiego i zaczną obowiązywać od 1 lipca br.


Uchwały zamieszczamy poniżej, w załącznikach.

Są to:


Uchwała nr LIII / 502 / 2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud


Uchwała nr LIII / 503 / 2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała nr LIII / 504 / 2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki