W najbliższym czasie Urząd Gminy w Szemudzie planuje opracowanie nowej mapy gminy Szemud, w związku z tym prosimy mieszkańców gminy i właścicieli nieruchomości o zgłoszenie potrzeby nadania nowych nazw ulic w poszczególnych miejscowościach w terminie do 27 lutego br.Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej pod nr tel. 58 676 44 38, bud. A pok. nr 2.Poniżej zamieszczono druk wniosku i opinii Sołectwa do pobrania.

Załączniki