Informujemy wszystkich mieszkańców naszej Gminy, że od marca 2016 z przyczyn od nas niezależnych nastąpią zmiany godzin udzielania nieodpłatnych porad prawnych.

Pomoc prawna będzie udzielana w tych samych dniach w godzinach:

Poniedziałki 8.30 – 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy tel. 58 676 44 23

Czwartki 12.00 – 16.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie ul. Obrońców Szemuda 2A tel. 58 676 51 50

Przypominamy, że nieodpłatne porady prawne przysługują osobom fizycznym, które:

1. posiadają Kartę Dużej Rodziny

2. są kombatantami, ofiarami represji wojennych

3. posiadają legitymację weterana

4. posiadają przyznane świadczenie z pomocy społecznej

5. nie ukończyły 26 lat

6. ukończyły 65 lat

7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2. z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego

3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej na temat: http://www.bip.powiat.wejherowo.pl/Article/id,504.html

Urząd Gminy Szemud