Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 58 677-61-37 od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00.

W naszej gminie jest on czynny dwa razy w tygodniu:

Poniedziałki 8.30 do 12.30 w siedzibie GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie ul. Obrońców Szemuda  2A,

Czwartki 11.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Szemud ul. Kartuska 13, tel 676 44 23.

Nieodpłatne porady prawne przysługują osobom fizycznym, które:
1) posiadają Kartę Dużej Rodziny;
2) są kombatantami, ofiarami represji wojennych;
3) posiadają legitymację weterana;
4) posiadają przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
5) nie ukończyły 26 lat;
6) ukończyły 65 lat,
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zapraszamy!

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255),
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 2186).