Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców naszej Gminy, że  nieodpłatna pomoc prawna, która funkcjonuje już od początku bieżącego roku zmieni miejsce udzielania porad we wtorki. Dni i godziny pozostają bez zmian.
Poniżej aktualny harmonogram porad  obowiązujący od dnia 26.01.2016 r

Poniedziałki 12.00 do 16.00 w siedzibie GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie ul. Obrońców Szemuda  2A, tel. 58 676 51 50

Czwartki 8.00 do 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Szemud ul. Kartuska 13, tel 676 44 23

Romuald Przybyt