Komunalny Związek Gminy oferuje bezpłatny odbiór wielkogabarytowego sprzętu AGD

1