W dniu 24 listopada br. niezwykły jubileusz 100 lat życia obchodziła Pani Anna Miotk z Będargowa. W tym dniu do sędziwej jubilatki w godzinach rannych z życzeniami w imieniu Wójta Gminy przybył Sekretarz Gminy Albin Jaroszek. Złożył jubilatce należny hołd wraz z życzeniami dalszych lat życia w otoczeniu kochającej rodziny. Szacowną Jubilatkę odwiedzili również przedstawiciele Wojewody Pomorskiego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wejherowie. Życzeniom nie było końca. Pani Annie odśpiewaliśmy tradycyjne… 200 lat.
Nasza jubilatka wychowała 4 dzieci, doczekała się 17 wnuków i 23 prawnuków. Po południu w intencji jubilatki w kościele w Łebnie odbyła się msza święta.
Otoczona miłością rodzinną jest pogodna i zawsze uśmiechnięta.

Albin Jaroszek

Galeria