W dniu 3 lutego br. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego uchwała nr LII/500/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie obniżenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Uchwała ta – przygotowana na wniosek Wójta – dokonała obniżenia stawek podatku od autobusów.
Nowe stawki kształtują się odpowiednio:

– dla autobusów poniżej 30 miejsc siedzących podatek wyniesie 342 zł

– dla autobusów o liczbie miejsc siedzących 30 i więcej podatek wyniesie 684 złUchwała wejdzie w życie 18 lutego 2014r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.Na marginesie, warto dodać, że wszystkie pozostałe wysokości innych opłat i podatków – na wniosek Wójta – w roku 2014 pozostały bez zmian.[color=red][/color]

Załączniki