Uprzejmie informujemy Państwa o nowych numerach telefonów do naszych dzielnicowych.

Jednocześnie przypominamy, że
[color=blue]ogólny numer telefonu do komisariatu w Szemudzie
to: 58 676-11-
76[/color]
.
1.st. sierż. Michał Miotk – nr tel.: 571 335 318
Obejmuje teren: Bojano, Dobrzewino,
Karczemki2. mł. asp. Dariusz Wroński – nr tel.: 571 335 317
Obejmuje teren: Koleczkowo,
Kowalewo,
Leśno, Kamień, Kielno, Kieleńska Huta, Rębiska, Warzno, Grabowiec3. sierż.szt. Karol Elwart – nr tel.: 571 335 320
Obejmuje teren: Jeleńska Huta,
Szemudzka
Huta, Szemud, Przetoczyno, Częstkowo, Donimierz, Łebno, Łebieńska Huta, Głazica4. sierż. Jarosław Flisikowski – nr tel.: 571 335 319
Obejmuje teren: Zęblewo,
Będargowo, a
także miejscowości w Gminie Linia