Szanowni mieszkańcy

Informujemy, że w dniu 18 grudnia 2019 r, podczas XV  posiedzenia  Rady Gminy Szemud, podjęta została uchwała zmieniająca stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe stawki opłaty  obowiązywały będą  od  01 lutego 2020 i wynoszą odpowiednio:
22,90 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
45,80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
Przyczyną wzrostu opłat są między innymi:
1) wyższa opłata marszałkowska za składowanie śmieci,
2) rosnące ceny energii elektrycznej, paliwa a także płacy minimalnej
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Informujemy ponadto, że zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości jak również nie ulegają zmianie terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców  Gminy Szemud w okresie od stycznia do czerwca 2020  realizowała  będzie nadal firma  SANIPOR, która w do końca 2019 roku dostarczy Państwu nowe harmonogramy wywozu odpadów. Harmonogramy będzie można również pobrać z naszej strony internetowej   www.szemud.pl→gospodarka odpadami, a także w  urzędzie -Szemud  ul. Kartuska 13 bud. B pok. nr 16.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska