Wójt zatwierdził wybór dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie.

Galeria