W związku z wyborem nowych wykonawców wywozów odpadów komunalnych przedstawiamy nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na wschodnim obszarze gminy, realizowany przez firmę STACHTRANS.


[color=red]Uwaga!
Obszar Bojana podzielono na trzy rejony, ustalając podział w taki sposób, że poszczególne rejony zbliżone są obszarowo do poszczególnych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy.
[/color]


Rejon I – Dobrzewino (harmonogram)Rejon II – Bojano (harmonogram i mapa) [color=red]- porównywalny z okręgiem wyborczym nr 13[/color]


Rejon III – Bojano (harmonogram i mapa)[color=red]- porównywalny z okręgiem wyborczym nr 14[/color]Rejon IV – Bojano (harmonogram i mapa)[color=red]- porównywalny z okręgiem wyborczym nr 15[/color]Rejon V – Koleczkowo (harmonogram i mapa)Rejon VI – Koleczkowo (harmonogram i mapa)Rejon VII – Kielno (harmonogram)


Rejon VIII – Karczemki, Rębiska i Warzno (harmonogram)


Poniżej zamieszczamy harmonogramy i mapki w pełnym formacie

[color=red]WYDRUKUJ I NAKLEJ NA LODÓWKĘ![/color]

Galeria