W związku z nowelizacją kodeksu wyborczego Rada Gminy Szemud została zobowiązana do podjęcia uchwał w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania. W związku z tym, że nie wystąpiły przesłanki do zmiany dotychczas obowiązujących podziałów, Rada Gminy Szemud na sesji w dniu 16 marca br., po uprzednim skonsultowaniu projektów uchwał z Komisarzem Wyborczym w Gdańsku, podjęła uchwały, które podtrzymały dotychczasowy stan prawny.

Uchwały zamieszczono poniżej.

Uchwala nr 2018/512/XLI – podział na okręgi wyborcze

Uchwala nr 2018/513/XLI – podział na obwody głosowania

Romuald Janca