UWAGA
Zmiana firmy wywożącej odpady w Gminie Szemud

Wójt Gminy Szemud informuje, że w dniu 28 lutego 2017r., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, została podpisana umowa z nowym Wykonawcą na” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud”. Od dnia 1 marca br. odbieraniem odpadów z prywatnych posesji w Gminie Szemud zajmuje sie nowa firma: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „SANIPOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Sportowej 8.

W związku z powyższym od dnia 1 marca br. będą dostarczane do Państwa nowe harmonogramy wywozu odpadów. Harmonogramy dostępne są także na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy Szemud, ul.Kartuska 13 pok. nr 24.

Nie ulegają zmianie zasady przekazywania i odbioru odpadów jak również kolory worków dla poszczególnych frakcji odpadów.

W przypadku pytań, wątpliwości oraz reklamacji służymy pomocą w godzinach pracy Urzędu – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
pon. 7.30-17.00
wt-czw. 7.30-15.30
piątek 7.30-14.00
pod numerem tel. 58 676 44 25
całodobowo na adres email: odpady@szemud.pl

Ponadto można kontaktować się bezpośrednio z firmą Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „SANIPOR” Sp. z o.o. – tel.kontaktowy 58 785 76 31.

logo

Z uwagi na powyższe zmiany prosimy o wyrozumiałość w pierwszych dniach realizacji usługi przez nową firmę.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami