W kwietniu 2015 r. odbędzie się kolejna objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Kontenery będą wystawiane w każdej miejscowości na terenie Gminy Szemud na cały dzień i odbierane rano następnego dnia.


Szczegółowy harmonogram zawarto w załączniku poniżej.

Załączniki