Rozpoczęła się już budowa ronda w Kielnie realizowana ze środków powiatu i gminy. W tej chwili odbywają się prace ziemne. W trakcie prac budowlanych nastąpią nieuniknione utrudnienia komunikacyjne, wynikające z konieczności zamknięcia całego skrzyżowania i ul. Szkolnej. Ulica Szkolna będzie wyłączona z ruchu w ograniczonym zakresie na czas jej przebudowy.
Wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych ustalono tymczasowe objazdy na głównych kierunkach komunikacyjnych.

1. Na kierunku Wejherowo – Gdynia, Gdańsk ruch odbywać się bedzie ul. Polną i ul. Tredera. Ul.. Polna zostanie utwardzona do szerokości jezdni 5,5m
2. Na kierunku Czeczewo -Gdynia, Gdańsk ruch odbywać się bedzie tak jak, dotychczas zmiana wystapi tylko na odcinku przy remizie OSP gdzie wykonany zostanie odcinek około 70mb tymczasowej drogi z płyt drogowych.
3. Na kierunku Kowalewa przewiduje się wyłacznie ruch lokalny samochodów do 3,5ton masy całkowitej i skierowanie go w Kielnie ul. Jarzębinową w kierunku Wejherowa i Gdyni, Gdańska. Ul. Jarzębinowa zostanie również utwardzona kruszywem.
4. Transport cięzarowy z Kowalewa Rebisk i Leśna odbywać sie bedzie przez Kłosówko i dalej drogą powiatową

Informuję, że załączona organizacja ruchu ma charakter tymczasowy i może się jeszcze zmienić o czym niezwłocznie poinformujemy mieszkańców.

Roman Chustak

rondo-objazdy

Mapka objazdów (wersja PDF)