W dniu 23 maja br. nastąpiło objęcie obowiązków Wójta przez wybranego na to stanowisko dotychczasowego radnego Pana Ryszarda Kalkowskiego. Uroczystego wręczenia zaświadczenia dokonał z ramienia Gminnej Komisji Wyborczej przewodniczący tej Komisji – Albin Jaroszek.

Galeria