Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie informujemy, że prowadzący działalność noclegową mają obowiązek przekazywania sprawozdań statystycznych. Stałym miesięcznym badaniem KT-1 objęte są obiekty posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych, a obiekty dysponujące maksymalnie 9 miejscami noclegowymi badane są metodą reprezentacyjną raz w roku na formularzu KT-2.

Badania te nie są skomplikowane merytorycznie, nie zawierają danych finansowych i wrażliwych: wymagają jedynie informacji o wykorzystaniu obiektu w danym miesiącu (liczba osób korzystających i liczba udzielonych noclegów).

Urząd Statystyczny w Rzeszowie zapewnia, że dane uzyskane w badaniach są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do opracowań zbiorczych (art. 10 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1955 r. – Dz.U. z 2012 r. z poz. 591).

Dane pozyskiwane w oparciu o badania statystyczne są ważne dla analizy rynku turystycznego, służą do działań wspierających rozwój sektora turystycznego, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystywaniem funduszy UE.

Dodatkowych informacji związanych z działaniem aplikacji „Ewidencja Obiektów Turystycznych” (EOT) oraz badaniami turystycznych obiektów noclegowych udzielają pracownicy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, tel. 17 853-52-19 w. 216, 215, 214, e-mail: j.uchman@stat.gov.pl.

B.Węzeł