UWAGA HODOWCO DROBIU
Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz.2091.)

  • niezbędnym jest dokonanie zgłoszenia utrzymywania drobiu na własne potrzeby do Powiatowego Lekarza Weterynarii
  • oraz utrzymywanie ptaków w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości
    swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu 

Wypełniony druk „ Zgłoszenie miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków” należy:

– złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo

– przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie, ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo,

– przesłać drogą e-mail na adres: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl

Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują się do zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu muszą liczyć się z karami finansowymi w wysokości od 779,95 do 7 799,56 zł.

Alicja Szarafin – Grządkowska