Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała dwa obwieszczenia w sprawie środowiskowych dla budowy drogi ekspresowej S6:

1) Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie budowy drogi ekspresowej S6
2) Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku w sprawie możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dot. wydania decyzji środowiskowych dla budowy drogi ekspresowej S6.

Treść obwieszczeń w załącznikach.

Załączniki