Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Szemudzie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Okręg Nr 1
Lista nr 18 – KWW ROZWOJOWA GMINA
1. Lewańczyk Czesław Zenon, lat 34, zam. Łebno

Lista nr 19 – KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
1. Bryla Beata Stanisława, lat 35, zam. Łebno
2. Hewelt Bronisław Antoni, lat 53, zam. Będargowo
3. Miotk Roman Stanisław, lat 45, zam. Zęblewo

Lista nr 20 – KWW PRAWORZĄDNA GMINA
1. Dampc Klemens Władysław, lat 69, zam. Będargowo
2. Dosz Hubert Albin, lat 64, zam. Łebno
3. Wilczewski Wojciech, lat 43, zam. Łebieńska Huta

Okręg Nr 2
Lista nr 19 – KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
1. Gołębiowski Grzegorz Józef, lat 44, zam. Bojano
2. Rogińska Emilia, lat 51, zam. Bojano

Lista nr 20 – KWW PRAWORZĄDNA GMINA
1. Hermann Marcin Witold, lat 29, zam. Bojano

Lista nr 21 – KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
1. Dziecielski Piotr, lat 26, zam. Bojano
2. Nawrocki Jacek Dariusz, lat 38, zam. Bojano

Okręg Nr 3
Lista nr 18 – KWW ROZWOJOWA GMINA
1. Wasilka Stefan, lat 56, zam. Częstkowo

Lista nr 19 – KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
1. Sikora Ryszard Stefan, lat 47, zam. Częstkowo

Lista nr 20 – KWW PRAWORZĄDNA GMINA
1. Nowicki Franciszek, lat 34, zam. Głazica

Lista nr 21 – KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
1. Nowicki Edmund, lat 59, zam. Częstkowo

Lista nr 22 – KWW MŁODZI
1. Puzdrowski Łukasz, lat 22, zam. Częstkowo

Okręg Nr 4
Lista nr 19 – KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
1. Wentk Edmund Tadeusz, lat 54, zam. Warzno

Lista nr 21 – KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
1. Machaliński Wacław Jan, lat 35, zam. Dobrzewino

Okręg Nr 5
Lista nr 19 – KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
1. Górska Renata Zofia, lat 41, zam. Szemud

Lista nr 20 – KWW PRAWORZĄDNA GMINA
1. Potrykus Zbigniew, lat 50, zam. Donimierz

Lista nr 21 – KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
1. Wilczewski Andrzej, lat 35, zam. Donimierz

Okręg Nr 6
Lista nr 19 – KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
1. Tomys Ryszard Stanisław, lat 58, zam. Przetoczyno

Lista nr 20 – KWW PRAWORZĄDNA GMINA
1. Skwarło Halina, lat 46, zam. Przetoczyno

Lista nr 21 – KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
1. Szymańska Bogumiła Danuta, lat 50, zam. Przetoczyno

Okręg Nr 7
Lista nr 18 – KWW ROZWOJOWA GMINA
1. Sirocki Antoni Franciszek, lat 53, zam. Szemud

Lista nr 19 – KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
1. Jaroszek Albin Maksymilian, lat 43, zam. Szemud
2. Lasowski Grzegorz Piotr, lat 38, zam. Szemud

Lista nr 20 – KWW PRAWORZĄDNA GMINA
1. Draws Stanisław, lat 47, zam. Szemud
2. Stenke Mirosław, lat 37, zam. Szemud

Lista nr 21 – KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
1. Kowalewski Mirosław, lat 43, zam. Szemud
2. Sychowski Andrzej, lat 44, zam. Szemud

Okręg Nr 8
Lista nr 18 – KWW ROZWOJOWA GMINA
1. Kandziora Władysław Leon, lat 49, zam. Kamień

Lista nr 19 – KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
1. Kowalewski Leszek Marek, lat 39, zam. Kamień

Lista nr 20 – KWW PRAWORZĄDNA GMINA
1. Białk Edmund, lat 50, zam. Jeleńska Huta

Okręg Nr 9
Lista nr 19 – KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
1. Wenzel Adela Elżbieta, lat 60, zam. Leśno

Lista nr 20 – KWW PRAWORZĄDNA GMINA
1. Grubba Bogumiła, lat 25, zam. Kielno

Lista nr 21 – KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
1. Hoppa Witold, lat 37, zam. Kielno

Okręg Nr 10
Lista nr 19 – KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
1.Parchem Ryszard Paweł, lat 52, zam. Leśno

Lista nr 20 – KWW PRAWORZĄDNA GMINA
1. Krauza Grażyna, lat 37, zam. Rębiska

Lista nr 21 – KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
1. Bieszke Antoni, lat 67, zam. Rębiska

Okręg Nr 11
Lista nr 19 – KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
1. Okrój Wiktor Gerard, lat 54, zam. Koleczkowo

Lista nr 21 – KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
1. Machała Sławomir, lat 42, zam. Koleczkowo

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Franciszek Hermann