Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Gminna Komisja Wyborcza w Szemudzie podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

1. Engelbrecht Zbigniew Andrzej, lat 56, wykształcenie średnie, zam. Częstkowo zgłoszony przez KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud nie należy do partii politycznej

2. Hirsch Władysław Wojciech, lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Kielno zgłoszony przez KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

3. Potrykus Kazimierz, lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Jeleńska Huta zgłoszony przez KWW PRAWORZĄDNA GMINA nie należy do partii politycznej

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Franciszek Hermann