Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 11 marca 2019r. sygnatura sprawy DROŚ-G.7440.1.1.2019

Zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia:
,,Dodatku nr 4 do projektu robót geologicznych nr PRG/99/2018 w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla przedsięwzięcia Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Szemud (z węzłem); powiat wejherowski, gmina Szemud; woj. pomorskie”

W związku z powyższym informuje się, że Strony mogą wnosić ewentualne uwagi i wnioski, dotyczące przedmiotowej inwestycji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, Referat Geologii, ul. Augustyńskiego 2, w pokoju nr 4 (tel. 58 32-68-602).

Obwieszczenie