OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SZEMUD Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2011 ROKU
W SPRAWIE OBWODÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

NUMER OBWODU GRANICE OBWODU SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

   1	      GRABOWIEC	  Szkoła Podstawowa w Szemudzie
          PRZETOCZYNO        Szemud, ul. Szkolna 4
           SZEMUD        Tel.: 58 676 – 11 – 10 
        Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

   2	      KIELNO        Szkoła Podstawowa w Kielnie
         KIELEŃSKA HUTA       Kielno, ul. Szkolna 4
          KOWALEWO        Tel.: 58 676 – 07 – 14
           LEŚNO
          RĘBISKA	

   3	     BĘDARGOWO       Szkoła Podstawowa w Łebnie
           ŁEBNO          Łebno, ul. Szkolna 1
        ŁEBIEŃSKA HUTA	    Tel.: 58 676 – 18 – 04
          ZĘBLEWO 

   4	      BOJANO	       Szkoła Podstawowa w Bojanie
                     Bojano, ul. Wybickiego 38
                      Tel.: 58 676 – 03 – 85 
        Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

   5	     DOBRZEWINO       Szkoła Podstawowa w Kielnie
          KARCZEMKI        Kielno, ul. Szkolna 4
          WARZNO	        Tel.: 58 676 – 07 – 14
 
   6	     CZĘSTKOWO	       Szkoła Podstawowa w Szemudzie
         DONIMIERZ         Szemud, ul. Szkolna 4
          GŁAZICA         Tel.: 58 676 – 11 – 10
        JELEŃSKA HUTA
          KAMIEŃ
        SZEMUDZKA HUTA
        Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

   7     	KOLECZKOWO      Szkoła Podstawowa w Koleczkowie
                     Koleczkowo, ul. Wejherowska 24
                      Tel.: 58 676 – 01 – 08 

Głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych realizuje Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Szemudzie.

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godz. od 7.00 do 21.00

WÓJT GMINY
/-/ ZBIGNIEW ENGELBRECHT