Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał kolejne obwieszczenie w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przygotowywanej inwwestycji, związanej z budową Trasy S6. Treść obwieszczenia zamieszczamy poniżej.

Galeria