Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j.: Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu Wejherowskiego, Rady Gminy Szemud oraz Wójta Gminy Szemud

NUMER OBWODU GRANICE OBWODU SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1 GRABOWIEC, PRZETOCZYNO, SZEMUD Szkoła Podstawowa w Szemudzie
Szemud, ul. Szkolna 4
Tel.: 58 676 – 11 – 10
2 KIELNO, KIELEŃSKA HUTA, KOWALEWO, LEŚNO, RĘBISKA Szkoła Podstawowa w Kielnie
Kielno, ul. Szkolna 4
Tel.: 58 676 – 07 – 14
3 BĘDARGOWO, ŁEBNO, ŁEBIEŃSKA HUTA, ZĘBLEWO Szkoła Podstawowa w Łebnie
Łebno, ul. Szkolna 1
Tel.: 58 676 – 18 – 04
4 BOJANO Szkoła Podstawowa w Bojanie
Bojano, ul. Wybickiego 38
Tel.: 58 676 – 03 – 85

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 DOBRZEWINO, KARCZEMKI, WARZNO Szkoła Podstawowa w Kielnie
Kielno, ul. Szkolna 4
Tel.: 58 676 – 07 – 14
6 CZĘSTKOWO, DONIMIERZ, GŁAZICA, JELEŃSKA HUTA, KAMIEŃ, SZEMUDZKA HUTA Szkoła Podstawowa w Szemudzie
Szemud, ul. Szkolna 4
Tel.: 58 676 – 11 – 10
7 KOLECZKOWO Szkoła Podstawowa w Koleczkowie
Koleczkowo, ul. Wejherowska 24
Tel.: 58 676 – 01 – 08

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godz. od 8.00 do 22.00

Wójt Gminy
Zbigniew Engelbrecht